nước cân bằng giữ ẩm Nhật Bản

Nước cân bằng giữ ẩm da Astalift Moist Lotion 130ml